Inne Szkolenia

Środowisko terapeutyczne to nie jedyni odbiorcy naszych działań szkoleniowych. Jesteśmy świadomi, że istotnym jest szerzenie wiedzy na temat uzależnień oraz zagrożeń wśród osób zajmujących się pomaganiem zawodowo, choć niekoniecznie w sferze terapii. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, lekarze oraz pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy w szkołach różnego etapu edukacyjnego, pracownicy socjalni i inni również są zapraszani na wydarzenia przez nas organizowane, które pozwolą im zwiększyć swoje kompetencje, a tym samym skuteczniej pomagać. Okresowo organizujemy konferencje i szkolenia, których celem jest podniesienie świadomości na tematy związane z uzależnieniami i problemami z nimi związanymi.

Ostatnie wydarzenia:
Konferencja Regionalna pn. „Uzależnienia Behawioralne a Przemoc Domowa” – 12 listopada 2015 r.
IV Zjazd Realizatorów Programów Profilaktycznych i Leczniczych Dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych „Quo Vadis?” – 2-3 czerwca 2016 r.