Poradnie Uzależnień Behawioralnych dla dzieci i młodzieży – program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia

W nowy rok wchodzimy z ważną ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży oraz do rodziców. 17. stycznia 2022 rozpoczęły działalność Poradnie Uzależnień Behawioralnych dla Dzieci i Młodzieży w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie. Są one częścią pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia i działają w ramach kontraktu z NFZ. Program będzie trwał do czerwca 2023, a wnioski z jego przebiegu mają posłużyć do kolejnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także do określenia skali problemu związanego z używaniem nowych technologii. Ważne będzie oszacowanie na ile dzieci i młodzież korzystają z nowych technologii problemowo, na ile mają do czynienia z uzależnieniem, a na ile wystarczająca będzie profilaktyka.
Fundacja została wytypowana jako jedna z 10 placówek w całej Polsce (i jako jedyna w naszym regionie) do realizacji tego zadania.

Formy terapii:
• Terapia grupowa
• Terapia rodzinna
• Sesje psychoterapii indywidualnej
• Porady diagnostyczne

Czas trwania leczenia: krótkoterminowa terapia do 3 miesięcy oraz terapia długoterminowa 6 i więcej miesięcy.

Oddziaływania terapii grupowej skierowane do dzieci i młodzieży w ramach 3 grup wiekowych:
I - do 4 klasy SP
II - 5-8 klasa SP
III - młodzież ze szkół ponadpodstawowych

W planach również grupa terapeutyczna dla rodziców.

Poradnie działają w ramach istniejących jednostek prowadzonych przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie.

Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Pszczynie działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia mieszczącej się w Ośrodku Psychoprofilaktyki:

ul. Paderewskiego 3
Pszczyna
tel. 515 804 156

Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Czechowicach-Dziedzicach działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień:

ul. Nad Białką 1b
tel. 510 243 619
Czechowice-Dziedzice

 

Nieodpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna, realizowana w ramach kontraktu z NFZ. Pacjenci są przyjmowani bez skierowania.