Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

IMG 20191017 120920

Oferta ośrodka

Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych, hazardu i innych uzależnień nie chemicznych (od czynności, behawioralnych)
• Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia
• Cykl ambulatoryjny: spotkania indywidualne, grupa wstępna, grupa zapobiegania nawrotom, grupa pogłębiona,
• Grupa redukcji szkód
Dla osób Współuzależnionych:
• Grupa edukacyjna
• Grupa pogłębiona
• Spotkania indywidualne
Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA):
• Cykl ambulatoryjny: grupy i spotkania indywidualne

Ponadto w Ośrodku odbywa się:
• Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików
poniedziałek 17:00-19:00, czwartki 10:00-12:00
• Grupa Wsparcia „Błękitnego Krzyża” dla osób uzależnionych i ich rodzin
soboty 16:30-19:00

Nasi terapeuci:
mgr Jolanta Wandzel, Kierownik, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Beata Gryglak, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Katarzyna Dudys, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Adam Kasprzyk, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Agnieszka Sady, Instruktor Terapii Uzależnień
mgr Weronika Kudzia, Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Aleksandra Wróblewska, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Barbara Urbaniec, Instruktor Terapii Uzależnień
mgr Aleksandra Jeziorowska, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Adam Barczak, psycholog, psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*

*w procesie certyfikacji

Nasi lekarze:
lek. med. Paweł Głodzik - Lekarz Psychiatra
lek. med. Roman Wojnar - Lekarz Psychiatra*, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Pracownicy administracji:
Agata Juszczak-Gawron
Honorata Sołtysik
Mariola Bednarz

Kontakt:
Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-00-83,
e-mail: olu@bk-europe.pl
rejestracja: 8.00-16.00
czynne: 8.00-19.00

Ośrodek posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentów bezpłatnie (również nieubezpieczonych).
W ośrodku realizowany jest Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi,
ich bliskich i rodzin finansowany ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Klauzula FRPH Prog