Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

IMG 20191017 120920

Oferta ośrodka


Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych, hazardu i innych uzależnień nie chemicznych (od czynności, behawioralnych)
• Dzienny Oddział Odwykowy
• Cykl ambulatoryjny: spotkania indywidualne, grupa wstępna, grupa zapobiegania nawrotom, grupa pogłębiona,
• Grupa redukcji szkód
Dla osób Współuzależnionych:
• Grupa edukacyjna
• Grupa pogłębiona
• Spotkania indywidualne

Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA):
• Cykl ambulatoryjny: grupy i spotkania indywidualne

Ponadto w Ośrodku odbywa się:
• Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików
środy 17:00-19:00, czwartki 10:00-12:00
• Grupa Wsparcia „Błękitnego Krzyża” dla osób uzależnionych i ich rodzin
soboty 17:00-19:00
• Grupa Wsparcia „Anonimowych Narkomanów - Zmiana” dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
piątki 17:00-19:00

Nasi terapeuci:
mgr Jolanta Wandzel, Kierownik, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Beata Gryglak, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Magdalena Michulec, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Katarzyna Dudys, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Radosław Gabinek, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Agata Gabinek, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Agnieszka Sady, Instruktor Terapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)
mgr Weronika Kudzia, Pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)
mgr Aleksandra Wróblewska, Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)
Barbara Urbaniec, Instruktor Terapii Uzależnień (w procesie certyfikacji)
Nasi lekarze:
lek. med. Paweł Głodzik
Pracownicy administracji:
Agata Juszczak-Gawron
Honorata Sołtysik
Mariola Bednarz


Kontakt:
Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-00-83,
e-mail: olu@bk-europe.pl
rejestracja: 8.00-16.00
czynne: 8.00-20:30

Ośrodek posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentów bezpłatnie (również nieubezpieczonych).

W ośrodku realizowany jest Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi,
ich bliskich i rodzin finansowany ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Istnieje również możliwość zarejestrowania sie na wizytę online rejestracja

Klauzula FRPH Prog