Dla osób uzależnionych
1. Terapię uzależnienia od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych – narkotyków (w tym tzw. „dopalaczy”), leków;
2. Terapię uzależnienia od hazardu patologicznego, seksoholizmu (uzależnienie od seksu, pornografii), pracoholizmu, infoholizmu (komputer oraz inne urządzenia nowych technologii), fonoholizmu (telefon), zakupoholizmu, nałogowego zadłużania się, nałogowych ćwiczeń fizycznych, opalania się oraz innych uzależnień behawioralnych (związanych z nałogowymi czynnościami).


Dla członków rodzin osób uzależnionych
1. Terapię współuzależnienia dla partnerów, rodziców, rodzeństwa itp.;
2. Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Dodatkowo pacjenci mogą skorzystać z:
1. Konsultacji z prawnikiem;
2. Konsultacji z doradcą finansowym;
3. Konsultacji z psychologiem;
4. Konsultacje z lekarzami specjalistami - psychiatrami.

Terapię uzależnień na etapie podstawowym prowadzimy w naszych ośrodkach w dwóch formach:
- terapia grupowa oraz indywidualna w godzinach przed- i popołudniowych;
- Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, Dzienny Oddział Uzależnień Behawioralnych - zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku, całość terapii w tej formie trwa 10 tygodni (osoby pracujące mają możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego).
Dodatkowo, w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień Behawioralnych oraz w Hostelu dla osób uzależnionych dysponujemy zakwaterowaniem wraz z wyżywieniem w ramach finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych dla osób podejmujących leczenie w naszych ośrodkach.
Osoby wymagające detoksykacji przed rozpoczęciem leczenia w ośrodkach, mogą skorzystać z pobytu na prowadzonym przez nas Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (oddział męski).

Grupa intensywna (po ukończeniu etapu podstawowego, który pacjent mógł odbyć w naszych ośrodkach w grupie podstawowej, dziennym oddziale lub leczeniu zamkniętym) kończy się I Wyjazdową Sesją Terapeutyczną. Po jej odbyciu pacjent przechodzi do grupy pogłębionej.

Psychoterapia członków rodzin osób uzależnionych (współuzależnienie, DDA) prowadzimy w trybie ambulatoryjnym, w formie sesji terapii indywidualnych i grupowych.
Pomiędzy kolejnymi etapami terapii odbywają się Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne, które są integralną częścią programu terapii.

Terapię prowadzą psychologowie, certyfikowani specjaliści psychoterapii oraz instruktorzy terapii uzależnień oraz osoby będą w procesie uzyskiwania certyfikatu.


Zasady, kompleksowy program terapii naszych ośrodków jest konsultowany z superwizorami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownikami naukowymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zespoły wszystkich ośrodków biorą udział w regularnych superwizjach.
Wszystkie nasze ośrodki terapeutyczne działają w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i Funduszem Rozwiązywania Problemów Hazardowych.


Prowadzimy również Ośrodek Mediacji, w którym prowadzona jest m.in.: terapia rodzinna, mediacje przy ustaleniu zasad opieki nad dziećmi w sytuacji okołorozwodowej oraz edukacja rodziców dotycząca opieki nad dziećmi po ustaniu związku rodziców.
Dane adresowe wszystkich ośrodków są w zakładce kontakt i w zakładkach poszczególnych ośrodków.

Ośrodki terapeutyczne posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentów bezpłatnie (również nieubezpieczonych).

W ośrodkach terapeutycznych realizowany jest Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów,
osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi,
ich bliskich i rodzin finansowany ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.