TRWA REKRUTACJA

ZAPRASZAMY PROFILAKTYKÓW UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
na szkolenie
pn. TWU – Trauma, Więź, Uzależnienia

 Szkolenie będzie miało formę warsztatowo-wykładową (5 dni szkolenia) w wymiarze 50 godzin.

Wykłady (11 godzin):
- Wewnętrzne modele operacyjne, jako klucz do rozumienia zachowania człowieka;
- Jak trauma zmienia układ nerwowy, rozwój i funkcjonowanie człowieka;
- Rezyliencja, czyli czy można być odpornym na wydarzenia traumatyczne;
- Hazard – zabawa, czy uzależnienie?
- W pułapce Internetu;
- Współczesny obraz siebie.

Warsztaty (39 godzin):
- Jaką funkcję dla rozwoju człowieka pełni system przywiązania – praca w oparciu o indywidualne przypadki;
- Doświadczenie traumy i wpływ na zmianę zachowania.
- Planowanie profilaktyki z uwzględnieniem wiedzy o traumie i przywiązaniu.
- Warsztaty dotyczące bezpośrednio uzależnień behawioralnych – Hazard, Internet, Zaburzenia odżywiania.

Wymagania dla uczestników:

1. Wypełniona ankieta zgłoszeniowa ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
2. Przynależność do grupy zawodowej realizującej działania w zakresie profilaktyki uzależnień i zatrudnienie w placówce państwowej.
3. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,00 zł na konto numer: 82 8111 0009 2001 0034 8519 0035

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMUJEMY ZAPISY TYLKO NA CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE A NIE NA WYBRANY MODUŁ.

TERMIN SZKOLENIA:
19-23 październik 2022

 IEJSCE SZKOLENIA:
Ośrodek Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy
ul. Paderewskiego 3,
43-200 Pszczyna
woj. śląskie

KONTAKT:
telefon: 501-399-178
e-mail: granty@bk-europe.pl
w temacie e-mail: „szkolenie TWU – Trauma, Więź, Uzależnienia”

DYDAKTYCY:
Anna Czerniejewska
Halina Ginowicz
Krzysztof Hajkowski
Aleksandra Sidor
Damian Zdrada
Anna Wendołowska
Berenika Obersztyn-Kaczorek

W sytuacjach wyjątkowych kadra może ulec zmianie.

 Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.