O Fundacji

Od ponad 20 lat udzielamy profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym, chorym, znajdującym się w trudnym położeniu czy też pokrzywdzonym w skutek rozmaitych przyczyn. Nasza Fundacja jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji International Federation of Blue Cross z siedzibą w Bernie, w Szwajcarii, skupiającym 41 oddziałów rozproszonych na całym świecie. W Polsce prowadzimy ośrodki terapeutyczne w Bielsku-Białej, Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach oraz w Pszczynie. Prowadzona jest tam terapia grupowa oraz indywidualna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od czynności (np. uzależnionych od hazardu, komputera, Internetu, telefonu, zakupów, pracy, seksu czy pornografii). Pomagamy osobom współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Dodatkowo w Bielsku-Białej działa Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych czyli oddział detoksykacyjny oraz Ośrodek Readaptacyjny służący osobom uzależnionym (bądź zagrożonym uzależnieniem), bezdomnym, opuszczającym zakłady karne. Szkolimy profesjonalistów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, kształcimy terapeutów, prowadzimy wizyty studyjne w partnerskich szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień za granicą. Organizujemy również konferencje związane z tematyką pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin adresowane do profesjonalistów zajmujących pomocą człowiekowi w potrzebie. Ponadto, zajmujemy się mediacjami czyli rozwiązywaniem sporów poza salą sądową, jednak w obecności bezstronnego mediatora.


Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom w potrzebie zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.


Jesteśmy przekonani, że naszym zadaniem jest również szerzenie wiedzy o współczesnych zagrożeniach, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat możliwości leczenia i wspierania osób, które popadły w nałóg oraz ich bliskich. Wierzymy, że zostało nam dane życie, które może być pełne pasji, dążenia do rozwoju osobistego, pokonywania własnych ograniczeń i wolne od nałogów.

radafundacji\

Spotkanie Rady Fundacji z Zarządem Fundacji w Domu Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy w Pszczynie, grudzień 2017.
Od lewej: Bp Adrian Korczago, Bp Jan Szarek, prof. Katarzyna Popiołek, Helena Buzek-Macha, Dorota Wojnar, Roman Wojnar