2016 rok

- Dofinasowania z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
(środki w dyspozycji Ministra Zdrowia)

Organizacja IV Zjazdu Realizatorów Projektów Dofinansowanych z FRPH „Quo Vadis?”,
Projekt naukowo-badawczy,
Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin,
Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy,

- Dofinasowania z Urzędu Miasta Bielsko-Biała

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Prowadzanie działań readaptacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska-Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym

- Dofinasowania z Powiatu Pszczyńskiego

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Gminie Suszec w 2016 roku

- Dofinasowania z Miasta Ustroń

Prowadzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

- Dofinasowania z Gminy Czechowice-Dziedzice

Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

- Dofinasowania z Miasta Żywiec

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

- Dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy

Wizyta Studyjna w Diakonie Krankenhaus w Elbingerode

2015 rok

- Dofinasowania z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (środki w dyspozycji Ministra Zdrowia)

Zorganizowanie regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie
Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy.
Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej wraz z Norweskimi Mechanizmami Finansowymi
Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy.
Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

- Dofinasowania przez Gminę Pszczyna

Realizacja programu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Pszczyna w 2015 roku

- Dofinasowania przez Urząd Miasta Żywiec

Zorganizowanie zajęć oraz imprez wspierających rehabilitację osób i rodzin z problemem alkoholowym

- Dofinasowania przez Bielsko-Biała

Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Prowadzenie działań readaptacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska-Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym

- Dofinasowania przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Prowadzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

- Dofinasowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

2014 rok

- Dofinansowane ze Środków UE i Funduszy Międzynarodowych - Współpraca Polska - Niemcy

Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej

- Dofinasowania z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (środki w dyspozycji Ministra Zdrowia)

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy.
Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarze

- Dofinasowania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.

- Współfinansowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej - organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych

- Współfinansowany przez Gminę Bielsko-Biała

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej - organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych
Prowadzenie działań readaptacyjnych skierowanych do mieszkańców Bielska-Białej dotkniętych wykluczeniem społecznym
Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

- Współfinasowany przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

- Współfinansowany przez Urząd Miejski w Ustroniu

Prowadzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych