Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

MOTUBB

Oferta ośrodka
Dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych

• Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu – (8-10 tygodni)
• Grupa terapeutyczna i kontakt indywidualny z terapeutą (12 – 14 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
• Grupa zapobiegania nawrotom

Dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
• Dzienny Oddział Uzależnień Behawioralnych – (8-10 tygodni)
• Grupa psychoedukacyjna (3 miesiące)
• Grupa zaawansowana (12 miesięcy)
W ramach programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
• porady prawne
• porady doradcy finansowego

• Grupa motywująco-informacyjna (8 spotkań)

Dla osób uzależnionych od narkotyków
• Grupa wstępna – motywacyjna (2 miesiące)
• Grupa w Pogłębionym Programie Terapeutycznym (6 miesięcy)

Dla osób z syndromem współuzależnienia
• Grupa terapeutyczna i kontakt indywidualny z terapeutą (12 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)

Dla osób z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
• Grupa terapeutyczna i spotkania indywidualne z terapeutą (12 miesięcy)
• Grupa wsparcia dla absolwentów (6 miesięcy)
W trakcie trwania programu proponujemy również konsultacje indywidualne z terapeutą.
Pacjenci konsultowani są przez lekarza.

Podczas cyklu terapeutycznego odbywają się Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne, będące częścią programów terapeutycznych.

Ponadto w Ośrodku odbywa się:
Grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików w piątki godz. 10.00

Kierownicy:
mgr Piotr Styks - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Dorota Wojnar – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*

Nasi terapeuci:
mgr Anna Skubis-Gilowska – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Róża Kotowska - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Magdalena Bryś - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Dorota Galińska - psycholog
mgr Katarzyna Widera - Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Magdalena Kosińska-Szczerczowska – psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Ewa Duda – Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Krzysztof Czub - Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Karolina Wychowaniak – psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Rafał Kwaśniak – psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Marzena Fijak – Psycholog, Psychoterapeuta
mgr Milena Gwiżdż – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Anna Ormaniec-Dunaj – Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Iwona Ochnik- Płonka – Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
dr Krystyna Nagrodzka-Grzybowska – Psycholog Kliniczny
Robert Gębalski – Instruktor Terapii Uzależnień*
Anna Jurasz – Instruktor Terapii Uzależnień*
mgr Kamila Falińska – Instruktor Terapii Uzależnień*
mgr Regina Mańdok – Specjalista Psychoterapii Uzależnień*
mgr Ilona Boruta – Specjalista Psychoterapii Uzależnień*

* - w procesie certyfikacji

Nasi lekarze:
dr n. med. Roman Wojnar - Lekarz Psychiatra*, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
lek. med. Wiesława Pachnowska - Konior - Lekarz Psychiatra*, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
lek. med. Ewelina Zalasek - Lekarz Psychiatra*
*w trakcie specjalizacji

Pracownicy administracji:
mgr Iwona Hejduk
Alicja Pasierbek
Martyna Horecka
Anna Wierzbicka
Katarzyna Polak

Kontakt:
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 79 83 - rejestracja
email: motubb@bk-europe.pl

Ośrodek posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje pacjentów bezpłatnie (również nieubezpieczonych).
W ośrodku realizowany jest Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi,
ich bliskich i rodzin finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Istnieje również możliwość zarejestrowania sie na wizytę online rejestracja

Hazard logo 2023