Dzienny Oddział Odwykowy

W naszych ośrodkach prowadzimy Dzienny Oddział Odwykowy. Jest to oferta przeznaczona dla osób potrzebujących intensywnej terapii w bezpiecznych warunkach, wsparcia w utrzymywaniu abstynencji. Dzienny oddział trwa osiem tygodni, zajęcia odbywają się od godziny 8.30 do 15.00. Otwarta forma terapii pozwala pacjentom na doświadczanie sytuacji życia codziennego, obserwację swoich uczuć i zachowań, przy jednoczesnym wsparciu terapeutów i grupy terapeutycznej. Oprócz zajęć w grupie terapeutycznej zapewniamy diagnozę i konsultacje lekarza internisty i lekarzy psychiatrów, sesje psychoterapii prowadzone przez terapeutę indywidualnego. Na okres pobytu w DOO można uzyskać zwolnienie lekarskie.
Terapia jest prowadzona przez specjalistów psychoterapii uzależnień i psychologów. Obejmuje między innymi psychoedukację, zajęcia treningowe rozwijające nowe umiejętności, pracę nad: rozwijaniem wglądu we własne uzależnienie, nabywaniem umiejętności pomagających w zatrzymaniu choroby i poprawie jakości życia, poprawą relacji z ludźmi, rozwijaniem nowych aktywności, wzmocnieniem poczucia własnej wartości i własnej skuteczności.
Od stycznia 2016 r. prowadzimy Dzienny Oddział Uzależnień Behawioralnych. Z tej oferty terapeutycznej mogą skorzystać osoby z uzależnieniami od czynności takimi jak hazard, pracoholizm, siecioholizm, zakupoholizm, seksoholizm itp. Wprowadziliśmy tu innowacyjne i ciekawe metody pracy terapeutycznej takie jak: biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia.
Oprócz tego istnieje w naszych ośrodkach oddział dzienny przeznaczony dla osób z poważnymi chorobami somatycznymi i zmianami organicznymi centralnego układu nerwowego, które mają trudności z utrzymywaniem abstynencji. Terapia w tym oddziale jest oparta o program redukcji szkód. Celem jest wydłużanie okresów abstynencji, zmniejszenie intensywności zachowań związanych z aktywnym uzależnieniem, poprawa jakości życia, budowanie konstruktywnych relacji. Zajęcia są dostosowane do możliwości pacjentów i oparte w dużej mierze o aktywność motoryczną, rozwijanie kreatywności.