Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych jest oddziałem detoksykacyjnym. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania (np. od lekarza pierwszego kontaktu) z rozpoznanym alkoholowym zespołem abstynencyjnym (F10.3) lub mieszanym (F19.3), czyli zespołem nieprzyjemnych i czasem niebezpiecznych dla życia objawów związanych z zaprzestaniem picia alkoholu czy zażywania substancji u osoby uzależnionej.

W oddziale chorzy leczeni są bezpłatnie - w ramach kontraktu z NFZ (także osoby nieubezpieczone). Pobyt w oddziale trwa ok. 11-14 dni. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską oraz terapeuty uzależnień. W czasie pobytu pacjenci biorą udział w zajęciach motywujących do dalszego leczenia odwykowego
w poradniach leczenia uzależnień, dziennych oddziałach odwykowych lub w ośrodkach stacjonarnych. Ponadto organizowane są spotkania
z przedstawicielami grup mityngowych.

Pobyt na detoksie jest wstępem do rozpoczęcia właściwego leczenia uzależnienia, czyli terapii uzależnień. Dzięki kontaktowi z terapeutami, pacjenci mają możliwość, by dowiedzieć się jak wygląda dalsze leczenie oraz jak mogą je rozpocząć.

Przyjęcia odbywają się w trybie planowym i ustalane są osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 572 436 092 lub 33 812 65 04.

Kontakt:
Oddział Detoksykacyjny
ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 572 436 092 lub 33 812 65 04
e-mail: olza@bk-europe.pl

 

029 2

030

038

040

olza foto2 001