Poradnie Uzależnień Behawioralnych dla dzieci i młodzieży

W nowy rok wchodzimy z ważną ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży oraz do rodziców. 17. stycznia 2022 rozpoczęły działalność Poradnie Uzależnień Behawioralnych dla Dzieci i Młodzieży w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie. Są one częścią pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia i działają w ramach kontraktu z NFZ. Program będzie trwał do czerwca 2023, a wnioski z jego przebiegu mają posłużyć do kolejnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także do określenia skali problemu związanego z używaniem nowych technologii. Ważne będzie oszacowanie na ile dzieci i młodzież korzystają z nowych technologii problemowo, na ile mają do czynienia z uzależnieniem, a na ile wystarczająca będzie profilaktyka.

Fundacja została wytypowana jako jedna z 10 placówek w całej Polsce (i jako jedyna w naszym regionie) do realizacji tego zadania.


Formy terapii:

Terapia grupowa

Terapia rodzinna

Sesje psychoterapii indywidualnej 

Porady diagnostyczne

Czas trwania leczenia: krótkoterminowa terapia do 3 miesięcy oraz terapia długoterminowa 6 i więcej miesięcy. 


Oddziaływania terapii grupowej skierowane do dzieci i młodzieży w ramach 3 grup wiekowych:

I - do 4 klasy SP

II - 5-8 klasa SP

III - młodzież ze szkół ponadpodstawowych

W planach również grupa terapeutyczna dla rodziców. 


W styczniu i lutym prowadzimy rekrutację do grup terapeutycznych. Zależy nam na dotarciu do szkół, rodziców, wszystkich instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą. 


Poradnie działają w ramach istniejących jednostek prowadzonych przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż w Czechowicach-Dziedzicach i w Pszczynie.


Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Pszczynie działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia mieszczącej się w Ośrodku Psychoprofilaktyki,


ul. Paderewskiego 3

Pszczyna

tel. 515 804 156


Poradnia Uzależnień Behawioralnych w Czechowicach-Dziedzicach działa w strukturze Poradni Leczenia Uzależnienia mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień.


Ul. Nad Białką 1b 

tel. 510 243 619

Czechowice-Dziedzice