Edycja 2007 - 2017

KRYTERIA REKRUTACJI


- na specjalistę psychoterapii uzależnień – posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach na kierunkach psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia;
- na instruktora terapii uzależnień - posiada wykształcenie, co najmniej średnie;

SZKOŁA JEST UPRAWNIONA DO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE TRENINGÓW PSYCHOLOGICZNYCH I PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ OSOBY, KTÓRA:


- ukończyła akredytowane przez PARPA szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej do dnia 31 grudnia 2009 r.;
- ukończyła szkołę psychoterapii;
- ukończyła szkolenie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. Nr 132 poz. 931);

MIEJSCE SZKOLENIA:
Ośrodek Błękitnego Krzyża
ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna

 TERMIN SZKOLENIA – 12 edycja


I CZĘŚĆ SZKOLENIA:
1 GRUPA prowadzący: Leszek Kapler
- 1 SESJA - 01.02.2017 - 05.02.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 2 SESJA - 25.02.2017 - 01.03.2017 (SOBOTA-ŚRODA)

II CZĘŚĆ SZKOLENIA:
- 3 SESJA - 22.03.2017 – 26.03.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 4 SESJA - 29.04.2017 – 03.05.2017 (SOBOTA-ŚRODA)
- 5 SESJA - 03.05.2017 – 07.05.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)

III CZĘŚĆ SZKOLENIA:
- 6 SESJA - 31.05.2017 – 04.06.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 7 SESJA - 28.06.2017 – 02.07.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 8 SESJA - 26.07.2017 – 30.07.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 9 SESJA - 23.08.2017 – 27.08.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)

IV CZĘŚĆ SZKOLENIA:
- 10 SESJA - 20.09.2017 – 24.09.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 11 SESJA - 18.10.2017 – 22.10.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 12 SESJA - 15.11.2017 – 19.11.2017 (ŚRODA-NIEDZIELA)
- 13 SESJA - 02.12.2017 – 05.12.2017 (SOBOTA-WTOREK)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.

KOSZTY SZKOLENIA


OPŁATA REKRUTACYJNA – 300,00 zł:
- kwota wliczona w koszt całości szkolenia

I CZĘŚĆ SZKOLENIA – 1540,00 zł:
- 1 sesja – 770 zł
- 2 sesja – 770 zł

II CZĘŚĆ SZKOLENIA – 2310,00 zł:
- 3 sesja – 770 zł
- 4 sesja – 770 zł
- 5 sesja – 770 zł

III CZĘŚĆ SZKOLENIA – 3080,00 zł:
- 6 sesja – 770 zł
- 7 sesja – 770 zł
- 8 sesja – 770 zł
- 9 sesja – 770 zł

IV CZĘŚĆ SZKOLENIA – 3080,00 zł:
- 10 sesja – 770 zł
- 11 sesja – 770 zł
- 12 sesja – 770 zł
- 13 sesja – 470 zł (odliczona opłata rekrutacyjna)

Powyższe koszty zawierają opłaty za: zajęcia dydaktyczne oraz pobyt i wyżywienia w Ośrodku.
W wypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

DOFINANSOWANIA SZKOLENIA można uzyskać m.in. z:
- Funduszy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) - osoba zatrudniona w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu (PLUA) na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnienia lub będąca właścicielem PLUA. Pracująca w wymiarze co najmniej ½ etatu lub minimum 18 godz. tygodniowo przy prowadzeniu zajęć terapeutycznych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu.
- Urzędu Pracy – osoby bezrobotne
- Urzędu Miasta/Gminy
- Miejskich/Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZGŁOSZENIA - REKRUTACJA


Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o:
- Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej;
- Dokument ukończenia szkoły średniej lub wyższej (kserokopia);
- Dokonanie płatności opłaty rekrutacyjnej – 300,00 zł (poniżej dane do przelewu)

Powyższe dokumenty proszę o przesłanie:
- e-mailem – [email protected] lub
- faxem – 33-817-28-60 lub
- pocztą tradycyjną – ul. dzwonkowa 138; 43-384 Jaworze

Dane do przelewu:
„Błekitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o.
ul. Dzwonkowa 138
43-384 Jaworze
nr konta: Bank Pekao SA: 07 1240 6449 1111 0010 2645 9289
tytułem: szkolenie STU (Imię i Nazwisko)

OSOBA DO KONTAKTU:
Monika Gwizdoń
tel. 33-817-28-38 wew. 23
tel. Kom. 501-399-178

KADRA SZKOLENIOWA:

KIEROWNIK MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

Kołakowski Paweł Romuald - superwizor, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny - (I° spec.), ekspert - doradca Dyrektora PARPA ds. leczenia uzależnień. Absolwent Szkoły Psychoterapii INTRA, wiceprzewodniczący Podlaskiej Regionalnej Izby Psychologów. Organizator ośrodka, który był prototypem dla WOTUW, twórca innowacyjnego programu (od 1992 r.) dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Staż pracy ponad 30 lat na psychiatrii i w lecznictwie odwykowym, doświadczenie dydaktyczne z prowadzenia licznych szkoleń, warsztatów i zajęć ze studentami lokalnych uczelni. Opracował plakat (pomoc terapeutyczną) "Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu i program terapii" wyd. IPZ PTP Warszawa 1991 r.

PRACOWNICY NAUKOWI:
- prof. nadz. dr hab. Golińska Lucyna
- prof. dr hab. n. med. Wojnar Marcin

SUPERWIZORZY PARPA:
- Ginowicz Halina
- Kapler Leszek
- Wawerska - Kus Marzena Joanna
- Marsollek Marcin

KIEROWNICY PLACÓWEK STAŻOWYCH AKREDYTOWANYCH PRZEZ PARPA:
- Kamionowski Marek

SPECJALIŚCI PSYCHOTERAPII UZALEZNIEŃ PARPA:
- Wojnar Roman
- Kapler Leszek
- Jurecka Aleksandra
- Cierpioł Lech
- Zdrada Damian
- Bober-Drużbicka Kamila
- Krzesłowska Dorota
- Stasiak Karina
- Figura Sylwia
- Pacut Edyta
- Szarek Katarzyna

PONADTO:
- Szczepańska Hanna
- Kubiak Jadwiga

PROGRAM SZKOLENIA

I CZĘŚĆ SZKOLENIA – 100 godz. treningi:
- 1 sesja – Trening interpersonalny – 48 godz. treningu
- 2 sesja – Trening intrapsychiczny – 52 godz. treningu

II CZĘŚĆ SZKOLENIA – 151 godz. (32 godz. wykłady + 119 godz. warsztaty):
- 3 sesja – Wprowadzenie do psychoterapii uzależnienia i psychopatologii – 50 godz. (10 godz. wykłady + 40 godz. warsztaty)
- 4 sesja – Modele terapii uzależnień, diagnostyka uzależnienia od alkoholu – 51 godz. (13 godz. wykłady + 38 godz. warsztaty)
- 5 sesja – Kontakt indywidualny i grupowy z osobą uzależnioną – 50 godz. (9 godz. wykłady + 41 godz. warsztaty)

III CZĘŚĆ SZKOLENIA – 203 godz. (38 godz. wykłady + 165 godz. warsztaty):
- 6 sesja – Praca terapeutyczna z osobą uzależnioną na podstawowym etapie leczenia – 51 godz. (11 godz. wykłady + 40 godz. warsztaty)
- 7 sesja – Praca terapeutyczna z osobą uzależnioną na etapie podstawowym i pogłębionym – 51 godz. (6 godz. wykłady + 45 godz. warsztaty)
- 8 sesja – Specyficzne formy pracy z osobą uzależnioną – 51 godz. (9 godz. wykłady + 42 godz. warsztaty)
- 9 sesja – Specyficzne formy pracy z osobą uzależnioną ciąg dalszy – 50 godz. (12 godz. wykłady + 38 godz. warsztaty)

IV CZĘŚĆ SZKOLENIA – 196 godz. (30 godz. wykłady + 166 godz. warsztaty):
- 10 sesja – Wprowadzenie do problematyki współuzależnienia – 51 godz. (4 godz. wykłady + 47 godz. warsztaty)
- 11 sesja – Przemoc w rodzinie. Zagadnienia etyczne w terapii uzależnień – 50 godz. (12 godz. wykłady + 38 godz. warsztaty)
- 12 sesja – Młody pacjent i dorośli – dzieci alkoholików – 51 godz. (7 godz. wykłady + 44 godz. warsztaty)
- 13 sesja – Zagadnienia ogólne. Podsumowanie szkolenia – 44 godz. (7 godz. wykłady + 37 godz. warsztaty)

ŁĄCZNIE – 650 godz. (100 godz. treningi + 100 godz. wykłady + 450 godz. warsztaty)

ORGANIZATORZY:

- Dorota Wojnar – Prezes Spółki „Błekitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o. – przyjmuje skargi na piśmie
- Piotr Styks – Wiceprezes Spółki „Błekitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o. – przyjmuje skargi na piśmie
- Monika Gwizdoń – koordynator szkolenia – odpowiada za sprawy administracyjne

Błękitny Krzyż w Polsce" Sp. z o.o.
prowadzi
Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień
ul. Dzwonkowa 138
43-384 Jaworze