Uzależnienia Behawioralne

PREZENTACJE - WYKŁADY - [pobierz]

Instrukcja do pobrania:

1 sposób - klikamy link, pojawi się Prezentacje-WYKŁADY. Po prawej stronie prosze kliknąć [pobierz]. Po pobraniu do otwarcia wymagany WinRAR, ZIP badz inny program .

2 sposób - klikamy link, klikamy Prezentacje- WYKŁADY, pojawia sie pojedyńcze dokumenty [wykłady], klikamy z prawej strony pobierz. Do otwarcia potrzebny program Adobe Reader

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA! Otwarta lista rezerwowa!

 

ZAPRASZAMY TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ
na 5-dniowe warsztaty
pn. PRZYWIĄZANIE CZY UWIĄZANIE

Hazard, uzależnienie od seksu, pornografii, internetu, gier, smartfonów, kompulsywnych zakupów, kompulsywnego korzystania z mediów społecznościowych, zaburzenia odżywiania zaliczane są do coraz szerzej definiowanej dziedziny uzależnień behawioralnych i zyskują coraz większą uwagę zarówno w literaturze naukowej, jak i zawodowej.
Zapraszamy na warsztaty wprowadzające do problematyki uzależnień behawioralnych,
w oparciu o ramy koncepcyjne i innowacyjne osiągnięcia empiryczne teorii przywiązania.
Na naszych zajęciach skupiać się będziemy na zaburzeniach zachowania w kontekście wczesnodziecięcych traum i pozabezpiecznych więzi. Liczymy, że wiedza zdobyta na warsztatach będzie podstawą zrozumienia przyczyn powstania uzależnienia behawioralnego na poziomie funkcjonowania mózgu oraz warunków niezbędnych do osiągnięcia zmiany terapeutycznej.

Wymagania dla uczestników:
1. zatrudnienie w zawodzie terapeuta uzależnień (certyfikat psychoterapeuty lub instruktora uzależnień).
2. zaświadczenie o zatrudnieniu w placówkach leczenia uzależnień (Poradnie, Ośrodki stacjonarne, Ośrodki publiczne i niepubliczne).
Informujemy, że wg wytycznych KBPN pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu mają osoby zatrudnione w placówkach świadczących bezpłatną pomoc dla osób uzależnionych.

Na listę rezerwową mogą zapisywać się osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie uzależnień, pracują z osobami uzależnionymi, ale jeszcze nie mają certyfikatu. Jeśli zostaną miejsca, osoby z tej listy otrzymają zaproszenie na szkolenie.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! - otrzymaliśmy zgodę KBPN tylko na 1 edycję.

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMUJEMY ZAPISY TYLKO NA CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE A NIE NA WYBRANY MODUŁ.

Rejestracja na warsztaty:
Telefon: tel. 33 817 28 38, 5 dni w tygodniu od 07:30 do 15:00
E-mail: szkolenia@bk-europe.pl
W temacie e-mail: „szkolenie behawioralne”
TERMIN SZKOLENIA: 13-17.10.2021
MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Błękitnego Krzyża im. Matki Ewy ul. Paderewskiego 3,
43-200 Pszczyna woj. Śląskie

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA (DO POBRANIA)


MZkbdsn