06.04.2022; Terapia i pomoc uzależnionym od czynności

Fundacja prowadzi program terapii i opieki dla osób uzależnionych od czynności, a także wsparcie dla bliskich i rodzin osób uzależnionych. Działania są finansowane są z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z pomocy można skorzystać w ośrodkach Fundacji:

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej
ul. Mostowa 1, tel. 33 822 79 83

- Dzienny Oddział Uzależnień Behawioralnych (8-10 tyg. pn-pt),
- grupa podstawowa dla osób uzależnionych od czynności (1 w tygodniu),
- grupa pogłębiona dla osób uzależnionych od czynności (1 w tygodniu),
- grupa dla osób uzależnionych od seksu (1 w tygodniu)
- terapia indywidualna.

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Nad Białką 1b, tel. 32 215 97 40

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu
al. Legionów 1, tel. 33 861 00 83

Ośrodek Psychoprofilaktyki w Pszczynie
ul. Paderewskiego 3, tel. 32 210 42 92

Zapraszamy do korzystania z konsultacji osoby bliskie osób uzależnionych i podjęcia leczenia w razie takiej potrzeby. W każdym z wymienionych ośrodków dostępna jest pomoc dla rodzin i osób bliskich osób uzależnionych.

Pomoc stacjonarna - obejmuje oprócz terapii zakwaterowanie z wyżywieniem w Ośrodku Readaptacyjnym w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 51a lub w jego filii w Pszczynie przy ul. Paderewskiego 3. Kontakt tel. 33 817 20 49.