Pod nazwą Nasi Partnerzy rozumiemy wszystkie instytucje, urzędy, placówki lub inne podmioty, z którymi współpracujemy i dzięki którym możemy realizować cele fundacji. Czasem ta współpraca polega na otrzymywaniu dofinansowania, czasem na wymianie wiedzy i dobrych praktyk, a czasem na udostępnieniu nam lokalu. Każdy rodzaj współpracy jest dla nas bardzo cenny.

• Międzynarodowy Błękitny Krzyż – International Blue Cross
• Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
• Narodowy Fundusz Zdrowia
• Ministerstwem Sprawiedliwości - Pomoc Postpenitencjarna
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach
• Urzędy Miast i Gmin:
- Bielsko-Biała
- Buczkowice
- Czechowice -Dziedzice
- Gilowice
- Jeleśnia
- Lipowa
- Radziechowy Wieprz
- Ślemień
- Świnna
- Ustroń
- Ujsoły
- Węgierska Górka
- Wisła
- Żywiec
• Blaues Kreuz in Deutschland e.V. – Niemiecki Błękitny Krzyż,
• Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH Elbingerode – Klinika Leczenia Uzależnień w Elbingerode (Niemcy),
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
• Habitat for Humanity Polska
• Pozostali partnerzy:
- Laboratorium Analityczne "Biront"
- Laboratorium "Fryda"
- SPZZOZ w Żywcu
- Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej
- Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
- Pogotowie Ratunkowe w Bielsku Białej
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Międzybrodziu Żywieckim

Mamy w dorobku projekty realizowane przy współpracy z takimi instytucjami jak:
• Unia Europejska oraz Skarb Państwa:
- Środki Przejściowe 2004,
- Program Interreg IIIA Czechy – Polska,
• Unia Europejska i Ministerstwo Sprawiedliwości Program PHARE 2003,
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - program: Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności,
• Ministerstwo Sprawiedliwości - w ramach programu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.