Ośrodek Psychoprofilaktyki

Ośrodek Psychoprofilaktyki

Oferta ośrodka dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków chemicznych, hazardu i innych uzależnień niechemicznych:
• Dzienny Oddział Odwykowy - (8 tygodni)
• Cykl ambulatoryjny - grupy i kontakt indywidualny z terapeutą (12-14 miesięcy)

Dla osób współuzależnionych:
• Cykl ambulatoryjny – grupa terapeutyczna (12 miesięcy)

Nasi Terapeuci
mgr Dorota Wojnar - psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Ewa Waleczek - pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Maria Jarczyk - Instruktor Terapii Uzależnień
Sławomir Sadkowski - Instruktor Terapii Uzależnień
Jonasz Wojnar - teolog, Instruktor Terapii Uzależnień
Mgr Iwona Stera – psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
mgr Aleksander Nikitin - psycholog

Kontakt:
tel.: 32 210 42 92
Ul. Paderewskiego 3
43-200 Pszczyna
e-mail: pszczyna@bk-europe.pl