Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu

Alkoholizm, choroba alkoholowa jest chorobą chroniczną, postępującą i może prowadzić do śmierci. Choć nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, to jednak, można zahamować pogłębianie się jej objawów, a tym samym szkody zdrowotne wynikające z tej choroby.

Obecnie wiemy, że zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą bio-psycho-społeczną, zależną od wielu czynników. Innymi słowy, uzależnienie od alkoholu wpływa na funkcjonowanie człowieka w poszczególnych sferach jego życia: somatycznej (tj. dotyczącej ciała, organizmu), psychologicznej, społecznej oraz duchowej. W związku z powyższym, leczenie musi być zawierać pracę w obrębie tych sfer.
Zgodnie z kryteriami przyjętymi 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10), zespół uzależnienia od alkoholu, należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:
1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ("głód alkoholowy").
2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie, drżenie) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.
Powyższe objawy nie pojawiają się nagle, ale wraz z rozwojem choroby, narastają. Nie muszą też występować wszystkie na raz, jednak, jak wcześniej napisano, już 3 z nich w ciągu miesiąca oznaczają uzależnienie.


Czy mam problem z alkoholem? Czy mogę być uzależniony/a?


Na to pytanie można odpowiedzieć dopiero po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i rozpoznaniu sytuacji. Aby móc wstępnie określić czy problem nas dotyczy, można posłużyć się testem przesiewowym. Na przykład testem CAGE:
1. Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwałeś konieczność ograniczenia swojego picia?
2. Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego otoczenia denerwowały Cię uwagami na temat Twojego picia?
3. Czy zdarzało się, że odczuwałeś wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego picia?
4. Czy zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było wypicie alkoholu dla uspokojenia lub "postawienia się na nogi"?


Jeśli przynajmniej na dwa pytania odpowiedź brzmi „tak”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że występuje problem alkoholowy.
Pamiętajmy, że alkoholizm, to choroba, która się rozwija i na każdym jej etapie, możemy podjąć działania hamujące jej rozwój. Jeśli jesteś zaniepokojony lub zaniepokojona, nie czekaj – zadzwoń do któregoś z naszych ośrodków i umów się na rozmowę ze specjalistą.